อธิการบดี มข. ร่วมหารือ Suleyman Demirel University คาซัคสถาน มุ่งกระชับสัมพันธ์ พร้อมยกระดับงานวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิ …

อธิการบดี มข. ร่วมหารือ Suleyman Demirel University คาซัคสถาน มุ่งกระชับสัมพันธ์ พร้อมยกระดับงานวิจัยร่วมกัน Read More »