บ่มเพาะธุรกิจ

‘มันไฟว์’ ขนมมันสำปะหลังไทย ทะยานไกลสู่อินเตอร์

       เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังภาคอีสานต้องเผชิญปัญหาที่ไม่แ […]

‘มันไฟว์’ ขนมมันสำปะหลังไทย ทะยานไกลสู่อินเตอร์ Read More »

ผู้ประกอบการแห่สมัคร สมาชิกบ่มเพาะธุรกิจ คณะกรรมการเข้ม ดันธุรกิจนวัตกรรม

(9 มี.ค. 63) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย แผนกพัฒ

ผู้ประกอบการแห่สมัคร สมาชิกบ่มเพาะธุรกิจ คณะกรรมการเข้ม ดันธุรกิจนวัตกรรม Read More »

Scroll to Top