นางสาวฉัตรลดา ไชยวงค์ นักศึกษาปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทำได้! นักวิชาการ มข. วิจัย ‘กากต้นเฉาก๊วย’ ทำเชื้อเพลิงอัดเม็ดและตัวดูดดซับสารปน…

ทำได้! นักวิชาการ มข. วิจัย ‘กากต้นเฉาก๊วย’ ทำเชื้อเพลิงอัดเม็ดและตัวดูดดซับสารปน… Read More »

ที่แรกของโลก! มข.วิจัย “กากต้นเฉาก๊วย” ผุดผลิตภัณฑ์ชีวมวลหนุนภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ Waste to value

ท่ามกลางความพยายามในการจัดการกับของเสียหรือขยะจากภาคอุตสาหกรร

ที่แรกของโลก! มข.วิจัย “กากต้นเฉาก๊วย” ผุดผลิตภัณฑ์ชีวมวลหนุนภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ Waste to value Read More »

Scroll to Top