ทุน NIH

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: ม.ขอนแก่นจัดอบรม พิชิตทุน NIH (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: ม.ขอนแก่นจัดอบรม พิชิตทุน NIH

มข.เวิร์กช็อปเตรียมพร้อมนักวิจัยพิชิตทุนจากสถาบันชั้นเลิศใน ตปท.

วันที่เผยแพร่ :    03 ส.ค. 2564 มข.เวิร์กช็อปเตรียมพร้อมนักวิ …

มข.เวิร์กช็อปเตรียมพร้อมนักวิจัยพิชิตทุนจากสถาบันชั้นเลิศใน ตปท. Read More »

ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: มข.อบรมพิชิตทุนวิจัยต่างประเทศ

กองการต่างประเทศ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “ พิชิตทุนวิจัยต่างประเทศ ทุน NIH” ส่งเสริม – เตรียมพร้อมนักวิจัย มข.เพื่อพิชิตทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นเลิศในต่างประเทศ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดอบรม.

วันที่เผยแพร่ :    01 ส.ค. 2564 กองการต่างประเทศ มข. จัดอบรมเ …

กองการต่างประเทศ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “ พิชิตทุนวิจัยต่างประเทศ ทุน NIH” ส่งเสริม – เตรียมพร้อมนักวิจัย มข.เพื่อพิชิตทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นเลิศในต่างประเทศ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดอบรม. Read More »

มข. จัดอบรม พิชิตทุนวิจัยต่างประเทศ

วันที่เผยแพร่ : 31 ก.ค. 2564 มข. จัดอบรม พิชิตทุนวิจัยต่างประ …

มข. จัดอบรม พิชิตทุนวิจัยต่างประเทศ Read More »

กองการต่างประเทศ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ‘พิชิตทุนวิจัยต่างประเทศ ทุน NIH’ ส่งเสริม – เตรียมพร้อมนักวิจัย มข.เพื่อพิชิตทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นเลิศในต่างประเทศ

วันที่เผยแพร่ : 01 ส.ค. 2564 กองการต่างประเทศ มข. จัดอบรมเชิง …

กองการต่างประเทศ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ‘พิชิตทุนวิจัยต่างประเทศ ทุน NIH’ ส่งเสริม – เตรียมพร้อมนักวิจัย มข.เพื่อพิชิตทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นเลิศในต่างประเทศ Read More »

Scroll to Top