นศ. KKBS คว้ารางวัลครึ่งแสน จากเวทีประกวดสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี […]

นศ. KKBS คว้ารางวัลครึ่งแสน จากเวทีประกวดสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition Read More »