ทีมวิจัย “มข.” แผ่นกรองเส้นใยนาโน”หน้ากาก N95สู้ภัยโควิด-19 ส่งต่อบุคลากรการแพทย์

สำนักข่าว : 77kaoded.com  URL :  https://www.77kaoded.com/new […]

ทีมวิจัย “มข.” แผ่นกรองเส้นใยนาโน”หน้ากาก N95สู้ภัยโควิด-19 ส่งต่อบุคลากรการแพทย์ Read More »