ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย

มข.เปิดบ้านต้อนรับ ม.อุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.เด …

มข.เปิดบ้านต้อนรับ ม.อุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร Read More »

Scroll to Top