คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.-อพวช.จัดนิทรรศการคืนชีวิตฯ (กรอบบ่าย)