สาธิต ม.ขอนแก่น ทำผลงานเยี่ยม คว้า 2 ถ้วยรางวัล งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024)

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศ […]

สาธิต ม.ขอนแก่น ทำผลงานเยี่ยม คว้า 2 ถ้วยรางวัล งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) Read More »