naewna-รายงานพิเศษ : มข.ร่วมงานแถลงข่าวนำร่องโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ รองรับการจ้างงาน ร่วมกับ 5 มหา’ลัย ชั้นนำของประเทศ

รายงานพิเศษ : มข.ร่วมงานแถลงข่าวนำร่องโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิ […]

naewna-รายงานพิเศษ : มข.ร่วมงานแถลงข่าวนำร่องโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ รองรับการจ้างงาน ร่วมกับ 5 มหา’ลัย ชั้นนำของประเทศ Read More »