คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.จัดงานเปิดโลก AI for Autism สร้างนวัตกรรมเพื่อ ออทิสติก ไทย

ข่าวสด (กรอบบ่าย) มข.ดัน ‘เอไอ’ ฟอร์ออทิซึม นวัตกรรมศึกษาช่วยเด็กพิเศษ

ฉลองครบรอบ 40 ปี สาธิตมอดินแดง

ชมรมศิษย์เก่า ผนึกกำลัง ชมรมผู้ปกครอง และโรงเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 40 ปีสาธิตมอดินแดงอย่างยิ่งใหญ่

ชมรมศิษย์เก่า ผนึกกำลัง ชมรมผู้ปกครอง และโรงเรียน จัดกิจกรรมเ …

ชมรมศิษย์เก่า ผนึกกำลัง ชมรมผู้ปกครอง และโรงเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 40 ปีสาธิตมอดินแดงอย่างยิ่งใหญ่ Read More »

สยามรัฐ : มข.จัดงานเปิดโลก AI for Autism : สร้างนวัตกรรมเพื่อออทิสติกไทย สู่โลกดิจิทัล

สำนักข่าว : siamrath.co.th URL :  https://siamrath.co.th/n/44 …

สยามรัฐ : มข.จัดงานเปิดโลก AI for Autism : สร้างนวัตกรรมเพื่อออทิสติกไทย สู่โลกดิจิทัล Read More »

The Reporters : มข.จัดงานเปิดโลก “AI for Autism” พัฒนาองค์ความรู้ สร้างแนวทางช่วยเหลือกลุ่มออทิสติก

สำนักข่าว : thereporters.co URL :  https://www.thereporters.c …

The Reporters : มข.จัดงานเปิดโลก “AI for Autism” พัฒนาองค์ความรู้ สร้างแนวทางช่วยเหลือกลุ่มออทิสติก Read More »

มติชน : สาธิต มข.จับมือเครือข่าย เปิดโลกออทิสติก ใช้เอไอช่วยวินิจฉัยอาการออทิสติกในเด็กไทย

สำนักข่าว : matichon.co.th URL :  https://www.matichon.co.th/ …

มติชน : สาธิต มข.จับมือเครือข่าย เปิดโลกออทิสติก ใช้เอไอช่วยวินิจฉัยอาการออทิสติกในเด็กไทย Read More »

เปลวสีเงิน : มข.จัดงานเปิดโลก AI for Autism : สร้างนวัตกรรมเพื่อออทิสติกไทย สู่โลกดิจิทัล –

สำนักข่าว : plewseengern.com URL :  https://plewseengern.com/ …

เปลวสีเงิน : มข.จัดงานเปิดโลก AI for Autism : สร้างนวัตกรรมเพื่อออทิสติกไทย สู่โลกดิจิทัล – Read More »

Scroll to Top