คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีมผู้บริหาร มข. เดินทางเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่ มช. ในช่วงการจัดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จังหวัดเชียงใหม่

ในช่วงระหว่างการจัดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ทีมผู้บริหาร มข. เดินทางเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่ มช. ในช่วงการจัดการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ Read More »

มข. เอาจริง! No Gift Policy “อธิการบดี” มอบนโยบายเข้มต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบนโยบายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบร …

มข. เอาจริง! No Gift Policy “อธิการบดี” มอบนโยบายเข้มต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน Read More »

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ 11/2564

__________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.  …

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประชุมครั้งที่ 11/2564 Read More »

คณะกรรมการบริหารมข. ประชุมกลั่นกรองวาระสำคัญ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย

……….เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา …

คณะกรรมการบริหารมข. ประชุมกลั่นกรองวาระสำคัญ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย Read More »

Scroll to Top