ฝ่ายนวัตกรรมฯ มข.จัดอบรม “การเตรียมข้อมูลการวิจัยในมนุษย์สำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร”

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอน […]

ฝ่ายนวัตกรรมฯ มข.จัดอบรม “การเตรียมข้อมูลการวิจัยในมนุษย์สำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร” Read More »