การประกวดคลิปสั้นในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563

คอลัมน์: ยกนิ้วให้: นักศึกษา มข.แชมป์คลิปสั้น ‘ภาษาไทยในสื่อออนไลน์'(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: ยกนิ้วให้: นักศึกษา มข.แชมป์คลิปสั้น ‘ภาษาไทยในสื่อออนไลน์’

คอลัมน์: ไอคิวทะลุฟ้า: นศ.มข.คว้าแชมป์คลิปสั้น ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ (กรอบบ่าย)

นศ.ปี3คณะมนุษย์ฯมข.ชนะเลิศประกวดคลิปสั้น’ชีวิตวิถีใหม่ภาษาไทยในสื่อออนไลน์’

คอลัมน์: ไอคิวทะลุฟ้า: นศ.มข.คว้าแชมป์คลิปสั้น ภาษาไทยในสื่อออนไลน์

คอลัมน์: กอสซิพริมรั้ว

Scroll to Top