กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.-Universitat Muhamadiyah Yogyakarta เดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองการต่างประเทศ จัดโครงการ English Camp for KKU Supporting Staff เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของบุคลากร

กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครง …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองการต่างประเทศ จัดโครงการ English Camp for KKU Supporting Staff เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของบุคลากร Read More »

Scroll to Top