Search Results for:

COLA จับมือเครือข่ายวิชาการทั่วโลกจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ICLG ครั้งที่ 7

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ …

COLA จับมือเครือข่ายวิชาการทั่วโลกจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ICLG ครั้งที่ 7 Read More »

COLA KKU จับมือมหาวิทยาลัย EIU ภายใต้กลุ่ม Becamex ประเทศเวียดนา จัดพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ …

COLA KKU จับมือมหาวิทยาลัย EIU ภายใต้กลุ่ม Becamex ประเทศเวียดนา จัดพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา Read More »

พร้อมเพรียง พร้อมใจ ชาว มข. ซ้อมใหญ่รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น

ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 200 คน พร้อมใจฝึกซ้อมรำบวงสรวง 10 …

พร้อมเพรียง พร้อมใจ ชาว มข. ซ้อมใหญ่รำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น Read More »

มข. ร่วมประชุม 2022 SATU Presidents’Forum , National Cheng Kung University, Taiwan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการ …

มข. ร่วมประชุม 2022 SATU Presidents’Forum , National Cheng Kung University, Taiwan Read More »

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU OPEN HOUSE 2023

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU OPEN HO …

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU OPEN HOUSE 2023 Read More »

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฟิสิกส์ศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565

“การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฟิสิกส์ศึกษาประจำปี พ …

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฟิสิกส์ศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 Read More »

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 ธ.ค.นี้

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย …

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 ธ.ค.นี้ Read More »

Scroll to Top