ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

kkbs

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี FRFG+G6 Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Thailand

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) เข้าร่วมกิจกร […]

Scroll to Top