ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรระยะสั้น

  1. Events
  2. หลักสูตรระยะสั้น

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม อบรม “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร”

โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร , Thailand

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบ […]

฿8,000

หลักสูตร “หลักการทำวิจัย”

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Thailand

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบ […]

เรียนรู้กลยุทธ์การนำ OKRs มาใช้ในการบริหารองค์กร บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไปกับ หลักสูตร “OKRs & EdPEx Result”

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Thailand

เรียนรู้กลยุทธ์การนำ OKRs มาใช้ในการบริหารองค์กร บรรลุเป้าหมา […]

หลักสูตร “ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง” รุ่นที่ 6

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , Thailand

"พัฒนาทักษะการดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ กับ หลักสูตร "ผู้ดำ […]

Scroll to Top