ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริการวิชาการโดยการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentorship)

กันยายน 18 @ 8:30 น. - กันยายน 19 @ 16:30 น.

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริการวิชาการโดยการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentorship) เพื่อช่วยเหลือและบ่มเพาะการเป็นผู้ให้บริการวิชาการ หลักสูตร Mentorship in Professional Academic Service ในวันที่ วันที่ 18 และ 19 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. พบกับวิทยากรมืออาชีพ

  • ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริการและการพัฒนา, การสร้างภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์, การวางกลยุทธ์, การพัฒนสมรรถนะของบุคลากร, การวางระบบและกลยุทธ์การให้บริการ
  • อ.ชวลิต จิตภักดี  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Service mind จิตวิทยาการบริการ, การสร้างแรงจูงใจ, การพัฒนาบุคลากร,การบริหารธุรกิจ,การเจรจาต่อร่อง, การพูด, การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  • อ.ภาวินี เจือติระรักษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้าน การคิดด้วยภาพ, การเล่าเรื่อง, การแก้ปัญหา,การสื่อสารการนำเสนอ, การวางแผนธุรกิจ, การจัดการบุคคล
  • อ.ชัยวัฒน์ วงศ์เพชรอติคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การพูดในที่ชุมชน, การเป็นวิทยากร การเป็นพิธีกร, ภาวะผู้นำ, การทำงานเป็นทีม

ลงทะเบียนฟรี… อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม โทรศัพท์ 043-202046

 

Details

Start:
กันยายน 18 @ 8:30 น.
End:
กันยายน 19 @ 16:30 น.
https://www.facebook.com/SBIC.KKU

Organizer

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

Venue

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
Scroll to Top