ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกลุ่ม KTIS โดยบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด

22 พฤศจิกายน @ 14:30 น. - 16:00 น.

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU)

ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกลุ่ม KTIS โดยบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.3016.00 น.

ณ ห้องประชุม meeting room 3 ชั้น 1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ผู้ลงนาม)

– รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  (พยาน)

– รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  (พยาน)

– ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี  (พยาน)

  บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด   

– คุณอภิชาต นุชประยูร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ /

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทิส  วิจัยและพัฒนา จำกัด (ผู้ลงนาม)

– คุณประเสริฐ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์

คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (ผู้ลงนาม)

– คุณจรินทร์ ระดมกิจ ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จํากัด (พยาน)

– คุณน้ำเพชร ทับทิมศรี ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จํากัด (พยาน)

Details

Date:
22 พฤศจิกายน
Time:
14:30 น. - 16:00 น.

Organizer

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

Venue

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Scroll to Top