ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

โครงการ มข. ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ “กิจกรรมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว”

24 มิถุนายน @ 8:00 น. - 14:30 น.

โครงการ มข. ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่

กิจกรรมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 09.30 – 14.30 น.

ณ ที่ทำการชุมชนหนองแวงตราชู 1 (ฝั่งกังสดาล) ให้บริการสุนัขและแมวโดยสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ มข.

09.00 – 09.30 น.     – ลงทะเบียน พร้อมกันบริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนหนองแวงตราชู 1

09.30 น.              – เปิดวิดิทัศน์ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.35 น.              – กล่าวต้อนรับ โดย ประธานชุมชนหนองแวงตราชู 

09.40 น.              – กล่าวถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมลงพื้นที่ฉีด

วัคซีนสุนัขและแมวในครั้งนี้ โดย ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

09.45 น.              – กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว โดย นายชุมพร พารา

                           ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร

09.55 น.              – พิธีเปิดกิจกรรมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ในโครงการ มข. ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่

โดย อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสื่อสาร

                           องค์กร มข.

– ถ่ายภาพร่วมกัน

10.00 น.              – ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวแก่สมาชิกในชุมชนหนองแวงตราชู และชุมชนข้างเคียง ชุมชนคุ้มวัดป่าอดุลยาราม ชุมชนสามเหลี่ยม ชุมชนตะวันใหม่

10.45 น.              – ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวแก่สมาชิกในชุมชนหนองแวงตราชู และชุมชนข้างเคียง

12.00 น.              – พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.              – ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวแก่สมาชิกในชุมชนหนองแวงตราชู และชุมชน

ข้างเคียง (ภาคบ่าย)

14.30 น.              – เสร็จสิ้นการให้บริการลงพื้นที่ฉีดวัคซีน

ให้บริการสุนัขและแมวโดยสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ มข.
1 ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
2 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3 ถ่ายพยาธิภายใน
4 ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ
5 ป้องกันเห็บ – หมัด
6 ปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง

Organizer

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี
Phone
043202204
View Organizer Website
Scroll to Top