ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การอภิปรายออนไลน์ EP.3 “ไหมในใจลูกค้า Original ทรงคุณค่า หรือ Modern Design สู่สากล”

22/07/2022 @ 14:00 น. - 16:00 น.

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม  ในรูปแบบอภิปรายออนไลน์ การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ ในชื่อโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเรื่อง ไหมมัดหมี่ไทอีสาน จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่สากล (The Silk Story:   Wisdom, Art & Creative economy  from E-Saan Thai Silk) ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2565 โดยความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายออนไลน์  EP.3 เกี่ยวกับกระแสการพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่ในปัจจุบัน ที่ควรจะพัฒนาให้ทันสมัย หรือควรจะอนุรักษณ์ลวดลายไว้แบบดั้งเดิม ในหัวข้อ  “ไหมในใจลูกค้า Original ทรงคุณค่า หรือ Modern Design สู่สากล”
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
วิทยากร:
คุณนิดดา  ภูแล่นกี่ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม  เจ้าของแบรนด์ Nitda ต.บ้านหัวฝาย  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ช่างทอผ้าไหมมัดหมี่ลายทันสมัย
อ.ดร.ภาคินี  เปล่งดีสกุล  อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
ลงทะเบียนไลน์ได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/552

และขอเชิญชมนิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม”  โดยการออกแบบของนักออกแบบผ้า จำนวน 10 ชุด  ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฏาคม 2565 และพิธีเปิดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-14.00 น. ณ โถงนิทรรศการ อาคารศูนย์สารสนเทศ พบกับการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ชุด  โดย ชุดนักออกแบบแฟชั่น (เดินแบบโดยนักศึกษาเอกสิ่งทอและแฟชั่น สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

Scroll to Top