ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การอภิปรายออนไลน์ EP.1 “ชวนฟัง นั่งเว่าสาวรังไหม วิถีช่างทอที่พอเพียง”

20 กรกฎาคม @ 14:00 น. - 16:00 น.

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม  ในรูปแบบอภิปรายออนไลน์ การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ ในชื่อโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเรื่อง ไหมมัดหมี่ไทอีสาน จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่สากล (The Silk Story:   Wisdom, Art & Creative economy  from E-Saan Thai Silk) ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2565 โดยความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายออนไลน์  EP.1  กับช่างทอผ้าไหมมัดหมี่ ประธานกลุ่มผู้สืบทอดภูมิปัญญาและเป็นผู้นำช่างทอผ้าในพื้นที่ได้มีอาชีพและมีวิถีชีวิตที่พอเพียง ในหัวข้อ “ชวนฟัง นั่งเว่าสาวรังไหม วิถีช่างทอที่พอเพียง”
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
วิทยากร :
คุณสุภาณี ภูแล่นกี่ ครูช่างศิลปหัตถกรรม 2556 ประธานวิสาหกิจชุม  ชนผ้าไหมมัดหมี่ บ้านหัวฝาย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ช่างทอผ้าไหมมัดหมี่ดั้งเดิม ของอำเภอชนบท
คุณทองเลิศ สอนจันทร์  ช่างทอผู้ชำนาญไหมอีรี่ จ.ขอนแก่น ประธานกลุ่มทอผ้า บ.หนองหญ้าปล้อง  อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น.
อ.ดร.ภาคินี เปล่งดีสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
ลงทะเบียนไลน์ได้ที่ https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/550 

และขอเชิญชมนิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม”  โดยการออกแบบของนักออกแบบผ้า จำนวน 10 ชุด  ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฏาคม 2565 และพิธีเปิดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-14.00 น. ณ โถงนิทรรศการ อาคารศูนย์สารสนเทศ พบกับการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ชุด  โดย ชุดนักออกแบบแฟชั่น (เดินแบบโดยนักศึกษาเอกสิ่งทอและแฟชั่น สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

Details

Date:
20 กรกฎาคม
Time:
14:00 น. - 16:00 น.
Event Category:
Website:
https://libtraining.kku.ac.th/participant/register/550
Scroll to Top