ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฟิสิกส์ศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565

5 ธันวาคม @ 8:00 น. - 9 ธันวาคม @ 17:00 น.

“การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฟิสิกส์ศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 The International Conference of Physics Education 2022 (ICPE 2022) ภายใต้หัวข้อ “Physics education: Preparing for the future” ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์”

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามเจ้าภาพประเทศไทย ร่วมกับ ประเทศออสเตรเลีย และ ประเทศอินโดนีเซีย ขอเรียนเชิญนักวิชาการ นักศึกษา อาจารย์ ครู นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฟิสิกส์ศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 The International Conference of Physics Education 2022 (ICPE 2022) ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักศึกษา อาจารย์ ครู และนักวิจัย ในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านฟิสิกส์ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านฟิสิกส์ศึกษา จากการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับโลก กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่หลากหลายด้านฟิสิกส์ศึกษาโดยวิทยากรและนักวิจัยจากทั่วโลก อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน เพื่อพัฒนาความรู้การเรียนการสอนฟิสิกส์ และการทำวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษาในระดับนานาชาติ

ซึ่งในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมย่อย ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนและทางออนไลน์ผ่าน Zoom ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ออนไลน์ฟรี/ออนไซต์ค่าลงทะเบียน 500 บาท
  – การบรรยาย เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดของประเทศไทย
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ
  – กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) วิชาฟิสิกส์ สอนโดย นายพิสิษฐ์ แสนสุข จากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และการสะท้อนผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
  – Research techniques for school teachers (ภาษาไทย)
 • วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ออนไลน์ฟรี/ออนไซต์ค่าลงทะเบียน 300 บาท
  – การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการศึกษาไทยในยุคหลังโควิด-19
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ
  – การเสวนา เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการจัดการเรียนการสอนพิสิกส์ยุค Disruption
  – การบรรยายพิเศษ การสะท้อนการเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานประชุม International Physics Education Conference 2022

 

กำหนดการวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 https://kku.world/fihz0

ข้อมูลเพิ่มเติมงานประชุม ICPE2022 https://icpe2022physicseducation.com/

ติดต่อสอบถาม https://www.facebook.com/kku.irdtp

Details

Start:
5 ธันวาคม @ 8:00 น.
End:
9 ธันวาคม @ 17:00 น.
Event Category:
Scroll to Top