วัน: 8 กันยายน 2021

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. คนใหม่ (คนที่ 13)

คณะวิทยาศาสตร์ จัดส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คนที่ 13 วันนี้ (8 …

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. คนใหม่ (คนที่ 13) Read More »

คอลัมน์: เรารักอาเซียน: เทียบมุมมอง’สิทธิสตรีกับเด็ก’ ‘ตาลีบัน-อาเซียน’

KKBS Showcase โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ทีผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและ …

KKBS Showcase โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องไตเทียม Fresenius Model 4008S The Next Generation with BPM

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องไตเทียมเพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องไตเทียม Fr …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องไตเทียมเพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ Read More »

Scroll to Top