วัน: 24 สิงหาคม 2564

ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคุรุสภาสะท้อนผลโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ E-PLC

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 4 สถาบันที่ได้รับ …

ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคุรุสภาสะท้อนผลโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ E-PLC Read More »

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัด Coaching การพัฒนาสินค้าชุมชนแก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร อ …

U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัด Coaching การพัฒนาสินค้าชุมชนแก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน Read More »

การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 14/2564

        วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารส …

การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 14/2564 Read More »

Scroll to Top