วัน: 20 สิงหาคม 2021

มข. MOU ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 มุ่งร่วมมือวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพความรู้ครูชายแดน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบั …

มข. MOU ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 มุ่งร่วมมือวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพความรู้ครูชายแดน Read More »

กฟผ. ร่วม มข. พัฒนา Engywall เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วันนี้ ( 20 สิงหาคม 2564 ) เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( …

กฟผ. ร่วม มข. พัฒนา Engywall เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Read More »

กรมการแพทย์ จับมือ มข. MOU พัฒนาระบบการออกเอกสารรับรองทางการแพทย์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

กรมการแพทย์ จับมือ มข. MOU พัฒนาระบบการออกเอกสารรับรองทางการแพทย์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Read More »

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564

        วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.ที่ห้องประชุมสารส …

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564 Read More »

มข.ขับเคลื่อน U2T แก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาชุมชนจากฐานรากสู่ความยั่งยืน

มข.ขับเคลื่อน U2T แก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาชุมชนจากฐานรากสู่ความยั …

มข.ขับเคลื่อน U2T แก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาชุมชนจากฐานรากสู่ความยั่งยืน Read More »

สำนักหอสมุด จัด Virtual Forum: Learning Programs การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

สำนักหอสมุด จัด Virtual Forum: Learning Programs การสร้างคุณภ …

สำนักหอสมุด จัด Virtual Forum: Learning Programs การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด Read More »

Scroll to Top