วัน: 30 มิถุนายน 2021

อธิการบดี เป็นประธาน เปิดโครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ “อาจารย์ใหม่”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิ …

อธิการบดี เป็นประธาน เปิดโครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ “อาจารย์ใหม่” Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ“SMART Teacher” ถึง “SMART Classroom” สู่การเป็น “SMART Education”

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564  คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการ“SMART Teacher” ถึง “SMART Classroom” สู่การเป็น “SMART Education” Read More »

คณะเภสัชศาสตร์จับมือ MBA มข. ลงนาม MOU การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา

        เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมอ …

คณะเภสัชศาสตร์จับมือ MBA มข. ลงนาม MOU การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา Read More »

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาบทความวิจัยสู่การเผยแพร่ผลงานสาธารณะ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการ คณะสหวิทยา …

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาบทความวิจัยสู่การเผยแพร่ผลงานสาธารณะ Read More »

วารสารวิชาการ BEI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. กลับเข้าสู่ฐาน TCI tier 1 แล้ว

วารสารวิชาการทางด้านการออกแบบและวางแผน Built Environmenr Inqu …

วารสารวิชาการ BEI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. กลับเข้าสู่ฐาน TCI tier 1 แล้ว Read More »

COLA KKU พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อการออกแบบรูปแบบกิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา 2564 นี้

             เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 ฝ่ายวิชาการและพั …

COLA KKU พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อการออกแบบรูปแบบกิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา 2564 นี้ Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการประมงน้ำน้อยเพื่อเพิ่มรายได้และแหล่งอาหารในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 11-13  มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการประมงน้ำน้อยเพื่อเพิ่มรายได้และแหล่งอาหารในครัวเรือน Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ตราเสือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อภารกิจของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 64 บริษัท HAW PAR TIGER BLAM (THAILAN …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์ตราเสือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อภารกิจของนักศึกษา Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มข.โคบาลอาสาในการรักษาสุขภาพโคเบื้องต้นเนื่องจากโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มข.โคบาลอาสาในการรักษาสุขภาพโคเบื้องต้นเนื่องจากโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น Read More »

ประกาศ มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่นอกจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1211/2564) เรื่อง มาตรการ ก …

ประกาศ มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่นอกจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2) Read More »

Scroll to Top