วัน: 25 มกราคม 2564

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมใจจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สำนักข่าว: thailandplus.tv URL: https://www.thailandplus.tv/a …

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมใจจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร Read More »

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมใจจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สำนักข่าว: newsdatatoday.com URL: https://bit.ly/3phm5uv วันท …

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมใจจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร Read More »

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมใจจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สำนักข่าว: easybranches URL: https://www.thainews.easybranche …

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมใจจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร Read More »

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมใจจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สำนักข่าว: ThaiPR.NET URL: https://www.thaipr.net/general/302 …

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมใจจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร Read More »

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมใจจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สำนักข่าว: ryt9 URL: https://www.ryt9.com/s/prg/3194026 วันที …

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมใจจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร Read More »

อธิการบดี มข. พบปะสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร

วันนี้ ( 25 มกราคม 2564 ) เวลา 11.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิ …

อธิการบดี มข. พบปะสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร Read More »

อธิการบดี มข. พบปะ สถาบันภาษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะ …

อธิการบดี มข. พบปะ สถาบันภาษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน Read More »

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข.เปิดเช่าคอมพิวเตอร์เรียนออนไลน์

มข.เล็งเปิดหลักสูตรใหม่ High Speed Train หวังสร้างบัณฑิตศักยภาพสูงรองรับตลาดรถไฟความเร็วสูง

……….เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 15 …

มข.เล็งเปิดหลักสูตรใหม่ High Speed Train หวังสร้างบัณฑิตศักยภาพสูงรองรับตลาดรถไฟความเร็วสูง Read More »

มอ.เปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที 4 (NICE 2021)”นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย Innovative and Sustainable Education in Times of Challenges”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิ …

มอ.เปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที 4 (NICE 2021)”นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย Innovative and Sustainable Education in Times of Challenges” Read More »

Scroll to Top