วัน: 27 มีนาคม 2563

อาจารย์คณะวิศวฯ ร่วมด้วยช่วยหมอ ลดความเสี่ยงโควิด-19 สร้างเครื่องต้นแบบฟังเสียงปอดคนไข้จากระยะไกล

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมด้วยช่วยหมอเพื่อลดความเสี่ยงโ …

อาจารย์คณะวิศวฯ ร่วมด้วยช่วยหมอ ลดความเสี่ยงโควิด-19 สร้างเครื่องต้นแบบฟังเสียงปอดคนไข้จากระยะไกล Read More »

อาจารย์วิศวะ มข. รวมกลุ่มประดิษฐ์ ฉากกัน Droplets สำหรับการเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อ Covid-19 (swab test)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่กำลังวิกฤ …

อาจารย์วิศวะ มข. รวมกลุ่มประดิษฐ์ ฉากกัน Droplets สำหรับการเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อ Covid-19 (swab test) Read More »

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมการจัดการเรียนสอนออนไลน์เตรียมความพร้อมรับมือภายใต้สถานะการ COVID-19

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความร่วมมือกับ สำนักนวั …

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมการจัดการเรียนสอนออนไลน์เตรียมความพร้อมรับมือภายใต้สถานะการ COVID-19 Read More »

Scroll to Top