พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชมเทปถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/vp0JcwLEYDY
และ https://www.youtube.com/kkuchannel

  คู่มือบัณฑิต สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562

  คู่มือบัณฑิต สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562

• ลำดับในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หน้า 1
• ตารางการฝึกซ้อม วันที่ 4 ธ.ค. 62 หน้า 2
• ตารางการฝึกซ้อม วันที่ 1-3 ธ.ค. 62 หน้า 3-6
• การจัดแถวและการเดินเข้าสู่ที่นั่ง หน้า 7-13
• ผังการเดินขึ้นเวทีรับพระราชทานปริญญาบัตร และจุดถวายความเคารพ หน้า 14
• การเดินและจุดถวายความเคารพบนเวที หน้า 15
• ผังการเดินลงเวทีหลังรับพระราชทานปริญญาบัตร และถวายความเคารพ หน้า 16
• คู่มือการดูแลรักษาชุดครุย หน้า 17
• คำชี้แจงการเดินเข้าและออกศูนย์ประชุมฯ ในวันพุธที่ 4 ธ.ค. 62 หน้า 18
• คำชี้แจงการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หน้า 19
• แบบมาตรฐานการรับพระราชทานปริญญาบัตร (ไม่ต้องเอางาน) หน้า 20
• แบบมาตรฐานในการเดินเมื่อถือปริญญา หน้า 21
• ข้อควรปฏิบัติสำหรับบัณฑิต หน้า 22
• ประกาศกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร หน้า 23-24
• ประกาศครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 25-26
• ประกาศการแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หน้า 27-30
• KST บริการพิเศษในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หน้า 31
• ตัวอย่างการแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หน้า 32
• กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต หน้า 33-34
• การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงบนระบบเครือข่าย internet หน้า 35

สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

Information for International Student
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Khon Kaen University Commencement Ceremony