พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 (8 ธ.ค. 63)
ประกาศกำหนดระบบจราจร ข้อปฏิบัติและมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563
บริการรถรับส่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศการแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตรวจสอบสถานะบัณฑิตผ่านจุดคัดกรองต่างๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต

 • 1. ตรงต่อเวลาทั้งในวันฝึกซื้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
 • 2. ขยันฝึกซ้อม ทั้งการฝึกซ้อมที่คณะต้นสังกัด ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมดัวยตนเองหรือในหมู่เพื่อนบัณฑิตด้วยกัน
 • 3. ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เข้าใจชัดเจน
 • 4. สวมรองเท้าที่จะใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกครั้งที่เข้าฝึกซ้อม เพื่อป้องกันปัญหารองเท้ากัด และให้กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมได้ตรวจว่ารองเท้านั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
 • 5. บัณฑิตควรจัดการเรื่องที่พัก และการเดินทางให้ผู้ปกครองและญาติ ให้เรียบร้อยก่อนวันซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากบัณฑิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบริเวณพิธีฯ
 • 6. บัณฑิตควรนอนพักให้เพียงพอในคืนก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ไม่ควรดื่มสุราและสิ่งมึนเมาอื่น ๆ
 • 7. ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ก่อนเข้าพิธีฯ บัณฑิตไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัด หรือเสี่ยง ต่อการทำให้ท้องเสีย ท้องผูก หรือปัสสาวะบ่อย
 • 8. ขณะนั่งในห้องพิธีฯ บัณฑิตควรนั่งอย่างสำรวม หลังตรง ชิดขาให้เรียบร้อย ไม่ไขว่ห้าง ไม่ถอดรองเท้า ควรจัดชายครุยให้เรียบร้อยตลอดเวลา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจทำให้ครุยขาดได้
 • 9. ขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากรายชื่อที่อ่านผิดพลาดหรือไม่ตรงกับลำกับของตน ไม่ต้องชะงักรอ ให้เดินเข้าไปรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นปกติ
 • 10. เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น เช่น เสียหลัก ยืนเซ ส้นรองเท้าติดครุยขณะอยู่หน้าพระพักตร์ ให้บัณฑิต ตั้งสติ ให้มั่นคงแล้วค่อยแก้ไขปัญหานั้นเอง
 • 11. บัณฑิตควรแต่งหน้าและผมแต่พองาม
 • 12. หากบัณฑิตมีความจำเป็น ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือในห้องพิธีฯ ให้ยกมือขวาเพื่ออาจารย์คุมแถวจะได้ให้ความช่วยเหลือ
 • 13. บัณฑิตความรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนถึงเวลาตั้งแถว

 

ข้อห้ามสำหรับบัณฑิต

 • 1. ห้าม ขาดการฝึกซ้อม ทั้งการซ้อมย่อยที่คณะ และการซื้อใหญ่ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก บัณฑิตต้องเซ็นชื่อรายงานตัวไว้เป็นหลักฐาน บัณฑิตที่ขาดการฝึกซ้อม คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 • 2. ห้าม นำสิ่งของต่าง ๆ เข้าในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยเด็ดขาด ยกเว้นธนบัตรจำนวนเล็กน้อย ในห้องพิธีฯ มีพยาบาลดูแล

ข้อระวังเรื่องการแต่งกาย เพิ่มเติมเรื่องดังต่อไปนี้

 • 1. ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ปลายไม่แหลม ส้นไม่แหลม ห้ามใช้รองเท้าหนังกลับ หนังแก้ว และกำมะหยี่ รองเท้าห้ามมีกันสึก หรือเกือกม้าที่เป็นโลหะ
 • 2. ห้ามบัณฑิตทำสีผม และให้ทำผมทรงสุภาพ หากผมยาวให้เกล้าหรือเก็บผมให้เรียบร้อย อนุญาตให้ติดได้เฉพาะกิ๊บเสียบผมสีดำเท่านั้น ไม่ติดขนตาปลอม ไม่ใส่ต่างหู
 • 3. บัณฑิตหญิงไม่สวมเสื้อรัดรูป และควรสวมเสื้อซับใน เนื่องจากอากาศในห้องพิธีฯ เย็นมาก
 • 4. เพื่อไม่ให้เข็มขัดของบัณฑิตหญิงเลื่อนจากขอบกระโปรง ให้ทำตัวหนอนที่ขอบกระโปรง ห้ามใช้คลิปที่เป็นโลหะหนีบ เพราะเครื่องตรวจวัตถุจะมีเสียงดังทำให้การเดินเข้าห้องพิธีฯ ล่าช้า
 • 5. บัณฑิตทุกคนให้ตัดเล็บมือสั้น และไม่ทำสีเล็บ
 • 6. บัณฑิตชายตดผมและโกนหนวดเคราให้เรียบร้อย
 • 7. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด

 


Scroll to Top