Spiritual

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ พชอ.ท่าคันโท สร้าง “ท่าคันโทโมเดล” บูรณาการแก้ปัญหา OV CCA

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เดินหน้าลุยต่อเนื่องขับเคลื่อนงานกำ …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ พชอ.ท่าคันโท สร้าง “ท่าคันโทโมเดล” บูรณาการแก้ปัญหา OV CCA Read More »

COLA KKU ได้รับเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการในระบบงานหลัก ตามนโยบายของ มข.

COLA KKU ได้รับเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ …

COLA KKU ได้รับเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการในระบบงานหลัก ตามนโยบายของ มข. Read More »

KKU Smart Learning จับมือ อบจ.ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัด สร้างนักเรียนรุ่นใหม่ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับม …

KKU Smart Learning จับมือ อบจ.ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัด สร้างนักเรียนรุ่นใหม่ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 Read More »

3 มิ.ย.63 มข.ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มข.ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลล …

3 มิ.ย.63 มข.ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา Read More »

COLA KKU สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

      ในสังคมไทยปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการด …

COLA KKU สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลน Read More »

Yunnan University จีน มอบหน้ากากอนามัย 8,000 ชิ้น สู่ มข. กระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้น เตรียมส่งต่อ รพ. เครือข่าย สู้ศึก โควิด – 19

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.45 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง …

Yunnan University จีน มอบหน้ากากอนามัย 8,000 ชิ้น สู่ มข. กระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้น เตรียมส่งต่อ รพ. เครือข่าย สู้ศึก โควิด – 19 Read More »

ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Teac …

ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่ Read More »

ครบรอบสถาปนา 41 ปี ทันตะมข.จัดกิจกรรมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด พร้อมจัดประชุมวิชาการออนไลน์แบ่งปันความรู้ให้ทันตบุคลากรทั่วประเทศ และสปป.ลาว

ทันตะจัดกิจกรรมครบรอบสถาปนา 41 ปี “ทันตะ มข.และผองเพื่อน ปันน …

ครบรอบสถาปนา 41 ปี ทันตะมข.จัดกิจกรรมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด พร้อมจัดประชุมวิชาการออนไลน์แบ่งปันความรู้ให้ทันตบุคลากรทั่วประเทศ และสปป.ลาว Read More »

41 ปี สำนักหอสมุด ส่งต่อความห่วงใยร่วมใจบริจาคโลหิต “ให้ด้วยใจ…ให้ได้เสมอ“

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่ …

41 ปี สำนักหอสมุด ส่งต่อความห่วงใยร่วมใจบริจาคโลหิต “ให้ด้วยใจ…ให้ได้เสมอ“ Read More »

MMS6 ปฏิรูปการเสนอผลงานนักวิจัยรุ่นใหม่ สกสว. 61-62 ภาคอีสานแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนำเสนอผลงาน “Progress for success นักวิ …

MMS6 ปฏิรูปการเสนอผลงานนักวิจัยรุ่นใหม่ สกสว. 61-62 ภาคอีสานแบบออนไลน์ Read More »