Spiritual

สำเร็จ ! ครั้งแรกในไทย นักวิจัย มข.สร้าง “ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับ และ โรคพยาธิเส้นด้ายในคนแบบรวดเร็ว ตรวจง่าย 15 นาทีรู้ผล

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมกับฝ่ายวิจ …

สำเร็จ ! ครั้งแรกในไทย นักวิจัย มข.สร้าง “ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับ และ โรคพยาธิเส้นด้ายในคนแบบรวดเร็ว ตรวจง่าย 15 นาทีรู้ผล Read More »

เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เยือน มข. พัฒนาความร่วมมือการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาค …

เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เยือน มข. พัฒนาความร่วมมือการศึกษา Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล …

คณะวิทยาศาสตร์ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี Read More »

มข.เชื่อมเครือข่ายนักศึกษาร่วม ๓ สถาบันด้านศิลปวัฒนธรรมสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการ

ศูนย์วัฒนธรรมจัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษาด้านศิลปวั …

มข.เชื่อมเครือข่ายนักศึกษาร่วม ๓ สถาบันด้านศิลปวัฒนธรรมสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการ Read More »

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ COLA KKU สร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ สู่เมือง Smart City อย่างยั่งยืน ในงาน Block Mountain CNX 2020

  ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ …

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ COLA KKU สร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ สู่เมือง Smart City อย่างยั่งยืน ในงาน Block Mountain CNX 2020 Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมหารือ สสอ.บ้านไผ่ ขับเคลื่อนงาน OV CCA ปี 2563

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) นางสาวสุปราณี วรพันธ์ ผู้จัดการโค …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมหารือ สสอ.บ้านไผ่ ขับเคลื่อนงาน OV CCA ปี 2563 Read More »

มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ผู้บริหาร พร้อมทั้งคณ …

มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี Read More »

คณะนิติฯ ร่วมกับ กสม. จัดอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน มุ่งสร้างเครือข่ายพัฒนาครูภาคอีสาน

คณะนิติศาสตร์ โดย ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะ …

คณะนิติฯ ร่วมกับ กสม. จัดอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน มุ่งสร้างเครือข่ายพัฒนาครูภาคอีสาน Read More »

มข.จับมือเอกชน เดินหน้าโรงเรือนต้นแบบความปลอดภัยสูง เพาะปลูกกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายวิจัย และ บริการวิชาการจัด …

มข.จับมือเอกชน เดินหน้าโรงเรือนต้นแบบความปลอดภัยสูง เพาะปลูกกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ Read More »

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมใจทำบุญตักบาตร วาระ 46 ปี แห่งการสถาปนาสถานี FM. 103 MHz “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ”

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมใจทำบุญตักบาตร วาระ 46 ปี แห่งการ …

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมใจทำบุญตักบาตร วาระ 46 ปี แห่งการสถาปนาสถานี FM. 103 MHz “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ” Read More »

Scroll to Top