Spiritual

คณะนิติศาสตร์จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในภาคอีสาน

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภ …

คณะนิติศาสตร์จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในภาคอีสาน Read More »

ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึ …

ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” Read More »

มข.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รอง …

มข.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง Read More »

ก.อ.พ.ร. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม

คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิท …

ก.อ.พ.ร. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม Read More »

แอ้คชั่น!!! มข.จัดค่ายหนังจุดประกายสู่ผู้กำกับรุ่นใหม่ใน “อ้อมกอดหลวงพระบาง”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ …

แอ้คชั่น!!! มข.จัดค่ายหนังจุดประกายสู่ผู้กำกับรุ่นใหม่ใน “อ้อมกอดหลวงพระบาง” Read More »

คณะศึกษาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมสู่ชุมชนจัดค่ายตุลาวิชาการ ครั้งที่ 20

ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาว …

คณะศึกษาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมสู่ชุมชนจัดค่ายตุลาวิชาการ ครั้งที่ 20 Read More »

มข.ตามติดงานอุทิศเพื่อสังคมที่จ.อุบลฯ นำโมเดล “มข.แก้จน” ฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามติดงานอุทิศเพื่อสังคมในพื้นที่ จ.อุบลรา …

มข.ตามติดงานอุทิศเพื่อสังคมที่จ.อุบลฯ นำโมเดล “มข.แก้จน” ฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ Lao TPHI ภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ Lao TPHI พร้อมภาคีเครือข่าย …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ Lao TPHI ภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Read More »

ศูนย์วัฒนธรรมเปิดพื้นที่ระดมความคิดแนวทางการพัฒนาหมอลำอีสาน

ศูนย์วัฒนธรรมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นศิลปินพื้ …

ศูนย์วัฒนธรรมเปิดพื้นที่ระดมความคิดแนวทางการพัฒนาหมอลำอีสาน Read More »

Scroll to Top