ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

Workshop การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ ด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game)

ข่าวดี Workshop การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game) เปิดรับสมัครแล้ว

ด่วน ! Workshop การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ …

ข่าวดี Workshop การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้วยนวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game) เปิดรับสมัครแล้ว Read More »

ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง เจ้าของผลงานหนังสือคู่มือการทำฟาร์มจิ้งหรีดอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐานสำหรับเกษตรกรและผู้ตรวจฟาร์ม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาFAO สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเปิดตัวหนังสือคู่มือการทำฟาร์มจิ้งหรีด ฯ จากนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

FAO สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จะจัดให้มีการประชุมสัมมนา การ …

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาFAO สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเปิดตัวหนังสือคู่มือการทำฟาร์มจิ้งหรีด ฯ จากนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

Live สัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ เพ …

Live สัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมรับฟังแผนนวัตกรรมและอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคม

ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟัง …

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมรับฟังแผนนวัตกรรมและอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคม Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โครงการจ้างงาน …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย Read More »

R2R ’64 เพิ่มระยะเวลารับสมัครนักวิจัย สายสนับสนุน

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัย ขยายการเปิดรับข้ …

R2R ’64 เพิ่มระยะเวลารับสมัครนักวิจัย สายสนับสนุน Read More »

ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 (8 ธ.ค. 63)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศ ฉบับที่ ๒๕๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ธัน …

ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 (8 ธ.ค. 63) Read More »

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ Charlesworth Author Services – Bitesize Webinar Links 7 Dec, 2020 – 22 Jan, 2021 ฟรี!

อาจารย์, นักวิจัย, และผู้สนใจ ทุกท่าน, Planning and managing …

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ Charlesworth Author Services – Bitesize Webinar Links 7 Dec, 2020 – 22 Jan, 2021 ฟรี! Read More »

“เปิดอาร์ตลาด” Open Art Yard

ขอชิญผู้ชื่นชอบบรรยากาศของการ ชม ชิม ช๊อป แบบอาร์ต ๆ มาพบกันในงาน “เปิดอาร์ตลาด” Open Art Yard ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เชิญร่วมกิจกรรมสร้างสรร …

ขอชิญผู้ชื่นชอบบรรยากาศของการ ชม ชิม ช๊อป แบบอาร์ต ๆ มาพบกันในงาน “เปิดอาร์ตลาด” Open Art Yard ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

✨สิทธิพิเศษสำหรับคุณพ่อ✨ณ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์

“Happy Father’s Day” ✨สิทธิพิเศษสำหรับคุณพ่ …

✨สิทธิพิเศษสำหรับคุณพ่อ✨ณ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ Read More »

Scroll to Top