ข่าวประชาสัมพันธ์และบริการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวน ผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษา รําบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวน ผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษา ร …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวน ผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษา รําบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองขอนแก่น Read More »

มข. จัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย …

มข. จัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 Read More »

KKU Pediatric Allergy Respiratory and Critical care Conference 2022

หน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินหายใจฯ คณะแพทยศาสตร์ มข. เชิญเข้าร่วมประชุม “KKU Pediatric Allergy Respiratory and Critical care Conference 2022”

หน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินหายใจฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

หน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินหายใจฯ คณะแพทยศาสตร์ มข. เชิญเข้าร่วมประชุม “KKU Pediatric Allergy Respiratory and Critical care Conference 2022” Read More »

สำนักบริการวิชาการ เปิดหลักสูตร STEM Education for ASEAN Educators

          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสู …

สำนักบริการวิชาการ เปิดหลักสูตร STEM Education for ASEAN Educators Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมหารือ สคร.7 ต่อยอดการขับเคลื่อน OV-CCA ในเขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัย …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมหารือ สคร.7 ต่อยอดการขับเคลื่อน OV-CCA ในเขตสุขภาพที่ 7 Read More »

มข. จับมือ วช. ลงนามขยายพื้นที่ต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ อ.มัญจาคีรี และ อ.หนองเรือ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัย …

มข. จับมือ วช. ลงนามขยายพื้นที่ต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ อ.มัญจาคีรี และ อ.หนองเรือ Read More »

คณะสหวิทยาการ มข.จัดโครงการ IS KKU ROAD SHOW (แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217 อาคาร …

คณะสหวิทยาการ มข.จัดโครงการ IS KKU ROAD SHOW (แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา) Read More »

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2565

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2565 รูปแ …

เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2565 Read More »

โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน “บุคลากรใหม่” ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี …

โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน “บุคลากรใหม่” ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 Read More »

เริ่มแล้ว หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมาย จากทางสำนักบริการวิชาการ

เริ่มแล้ว หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญ …

เริ่มแล้ว หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมาย จากทางสำนักบริการวิชาการ Read More »

Scroll to Top