ข่าว มข. รายวัน

KKUiLT ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “Experiences of a faculty-wide curriculum reform: The UCL integrated engineering programme”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 KKUiLT จัดกิจกรรม ภายใต้”Exper …

KKUiLT ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “Experiences of a faculty-wide curriculum reform: The UCL integrated engineering programme” Read More »

คลิปประมวลภาพขบวนแห่กระทงสุดวิจิตร และบรรยากาศลอยกระทง ในงานสีฐานเฟสติวัล

คลิปประมวลภาพขบวนแห่กระทงสุดวิจิตร และบรรยากาศลอยกระทง ในงานส …

คลิปประมวลภาพขบวนแห่กระทงสุดวิจิตร และบรรยากาศลอยกระทง ในงานสีฐานเฟสติวัล Read More »

7 ธ.ค.66 ขอเชิญบุคลากร มข.ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กก.สภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง แบบออนไลน์

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ …

7 ธ.ค.66 ขอเชิญบุคลากร มข.ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กก.สภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง แบบออนไลน์ Read More »

ประกาศสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มข. 29 พ.ย. – 12 ธ.ค.นี้

ด้วยสภามหาวิทยาลัยจะดำเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ในกา …

ประกาศสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มข. 29 พ.ย. – 12 ธ.ค.นี้ Read More »

คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมเพิ่มพูนทักษะ “แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็ก สตรีและครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรง”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู …

คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมเพิ่มพูนทักษะ “แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็ก สตรีและครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรง” Read More »

คณะแพทยศาสตร์ เตือน “เพศสัมพันธ์ปลอดภัย”ช่วงเทศกาลลอยกระทง

จากผลการสำรวจของสำนักวิจัย สยาม เทคโน โพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสย …

คณะแพทยศาสตร์ เตือน “เพศสัมพันธ์ปลอดภัย”ช่วงเทศกาลลอยกระทง Read More »

กฐินสามัคคีคณะแพทยศาสตร์ ยอดปัจจัย ร่วม 2 ล้าน ทอดถวายวัดป่าประชาเจริญธรรม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566  รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  ค …

กฐินสามัคคีคณะแพทยศาสตร์ ยอดปัจจัย ร่วม 2 ล้าน ทอดถวายวัดป่าประชาเจริญธรรม Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์”

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์” Read More »

คลิปประมวลภาพขบวน KKU Carnival ภายใต้ธีม ESAN GHOST PLAY DANCE TROUPE

คลิปประมวลภาพ ตระการตาแสงสี ขบวน KKU Carnival ภายใต้ธีม ESAN …

คลิปประมวลภาพขบวน KKU Carnival ภายใต้ธีม ESAN GHOST PLAY DANCE TROUPE Read More »

สีฐานเฟส มข. อวดขบวน KKU Carnival ประชันผีอีสาน เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านความเชื่อ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่ว …

สีฐานเฟส มข. อวดขบวน KKU Carnival ประชันผีอีสาน เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านความเชื่อ Read More »

Scroll to Top