ผู้บริหารตรวจเยี่ยมคณะ/สำนัก

อธิการบดี มข. นำผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้บริหารและบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันนี้ (21 เมษายน 2563) รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะ …

อธิการบดี มข. นำผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้บริหารและบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Read More »

อธิการบดี นำผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมและพบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะKKBS

อธิการบดี นำผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมและพบปะผู้บริหารและบุคลาก …

อธิการบดี นำผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมและพบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะKKBS Read More »

Scroll to Top