ผู้บริหารตรวจเยี่ยมคณะ/สำนัก

จาก1ใน3ทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำแห่งอาเซียน สู่การเป็น โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

อธิการบดี มข เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบายคณะทันตแพทยศาสตร์ วางเป …

จาก1ใน3ทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำแห่งอาเซียน สู่การเป็น โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน Read More »

อธิการบดี มข. นำผู้บริหาร พบปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ชื่นชมการทำงาน ผลักดันนำเสน่ห์ศิลปะวัฒนธรรม สู่ธุรกิจสร้างสรรค์ ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาตราจารย์ นพ. ช …

อธิการบดี มข. นำผู้บริหาร พบปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ชื่นชมการทำงาน ผลักดันนำเสน่ห์ศิลปะวัฒนธรรม สู่ธุรกิจสร้างสรรค์ ยั่งยืน Read More »

วิศวะ มข. กับความท้าทายใหม่ มุ่งวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ ตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่โควิด-19

อธิการบดี เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา …

วิศวะ มข. กับความท้าทายใหม่ มุ่งวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ ตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่โควิด-19 Read More »

บัณฑิตวิทยาลัย มข.ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการศึกษาแบบเดิม หันมาเน้นด้านการวิจัย สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน

อธิการบดี เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย มข. เปลี่ยน …

บัณฑิตวิทยาลัย มข.ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการศึกษาแบบเดิม หันมาเน้นด้านการวิจัย สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน Read More »

อธิการบดี มข. นำผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้บริหารและบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 รองศาตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิร …

อธิการบดี มข. นำผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้บริหารและบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มข. “กระดูกสันหลัง” ของมหาวิทยาลัยดิจิทัลในอนาคต

อธิการบดี มข. เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบายสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล …

สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มข. “กระดูกสันหลัง” ของมหาวิทยาลัยดิจิทัลในอนาคต Read More »

อธิการบดี นําผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้บริหาร บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์

อธิการบดี นําผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้บริหาร บุคลากร ค …

อธิการบดี นําผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้บริหาร บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ Read More »

อธิการบดี มข. นำผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้บริหารและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิร …

อธิการบดี มข. นำผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้บริหารและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Read More »

อธิการบดี นําผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมและพบปะ ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

อธิการบดี นำผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมและพบปะผู้บริหารและบุคลาก …

อธิการบดี นําผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมและพบปะ ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ Read More »

อธิการบดี นําผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมและพบปะ ผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองว …

อธิการบดี นําผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมและพบปะ ผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ Read More »

Scroll to Top