COVID-19

ประกาศ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ด่วน ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 459/2563 เรื่องมาตรการป …

ประกาศ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 Read More »

ม.ขอนแก่น ประกาศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนา หยุด 14 วัน ไม่ถือเป็นวันหยุดวันลา

“ม.ขอนแก่น ประกาศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนา หยุด 14 วัน    …

ม.ขอนแก่น ประกาศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนา หยุด 14 วัน ไม่ถือเป็นวันหยุดวันลา Read More »

Scroll to Top