ประกาศ มข. (COVID-19)

ประกาศ การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 546/2563 เรื่อง การปฏิบัติงา …

ประกาศ การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) Read More »

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 515/2563 เรื่อง แนวทางการจัด …

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) Read More »

มข.แถลงมาตรการรับมือ COVID-19 (วันที่ 9 มี.ค. 63 )

สรุป เนื้อหาการแถลงมาตรการการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัด …

มข.แถลงมาตรการรับมือ COVID-19 (วันที่ 9 มี.ค. 63 ) Read More »

ประกาศ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ด่วน ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 459/2563 เรื่องมาตรการป …

ประกาศ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 Read More »

ม.ขอนแก่น ประกาศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนา หยุด 14 วัน ไม่ถือเป็นวันหยุดวันลา

“ม.ขอนแก่น ประกาศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนา หยุด 14 วัน    …

ม.ขอนแก่น ประกาศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนา หยุด 14 วัน ไม่ถือเป็นวันหยุดวันลา Read More »

Scroll to Top