ประกาศ มข. (COVID-19)

มข.เผย การเรียนการสอนออนไลน์ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 เทอมหน้า ปีการศึกษา 2562-2563 พร้อมแล้วกว่า 90 %

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลได้ประกาศ พร …

มข.เผย การเรียนการสอนออนไลน์ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 เทอมหน้า ปีการศึกษา 2562-2563 พร้อมแล้วกว่า 90 % Read More »

ประกาศ การเลื่อนกำหนดการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ การเลื่อนกำหนดการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2 …

ประกาศ การเลื่อนกำหนดการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

มข.ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 เผยมาตรการการจัดการเรียน ฝ่าวิกฤติ COVID-19

       จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งรั …

มข.ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 เผยมาตรการการจัดการเรียน ฝ่าวิกฤติ COVID-19 Read More »

อธิการบดี มข. แจ้งมาตรการเพิ่มเติมพร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19 ในระยะสั้นและระยะยาว วอน นศ.กักตัวช่วยชาติ และคนรอบข้าง

       ในช่วงของการระบาดของเชื้อ COVID-19 มหาวิทยาลัยขอนแก่นไ …

อธิการบดี มข. แจ้งมาตรการเพิ่มเติมพร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19 ในระยะสั้นและระยะยาว วอน นศ.กักตัวช่วยชาติ และคนรอบข้าง Read More »

หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตรา …

หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) Read More »

ประกาศ ขยายวันสอบปลายภาค วันปิดภาคการศึกษา และวันสุดท้ายการส่งผลการเรียน

ประกาศ ขยายวันสอบปลายภาค วันปิดภาคการศึกษา และวันสุดท้ายการส่ …

ประกาศ ขยายวันสอบปลายภาค วันปิดภาคการศึกษา และวันสุดท้ายการส่งผลการเรียน Read More »

มข. เพิ่มความอุ่นใจให้กับบุคลากรทุกคนด้วยการทำประกันภัยการติดเชื้อ COVID-19

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563  เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

มข. เพิ่มความอุ่นใจให้กับบุคลากรทุกคนด้วยการทำประกันภัยการติดเชื้อ COVID-19 Read More »

มข. สอน และ สอบ ออนไลน์ หนี Covid – 19 ย้ำ ในวิกฤติมีโอกาส

“ม.ขอนแก่น รวมทุกโปรแกรม สอน และ สอบ ออนไลน์ พร้อม Cons …

มข. สอน และ สอบ ออนไลน์ หนี Covid – 19 ย้ำ ในวิกฤติมีโอกาส Read More »

ฝ่าวิกฤติ Covid – 19 มข. แนะเทคนิค Work from Home บุคลากร

ด้วยภาวะการณ์ปัจจุบันเราจำเป็นต้อง Social distancing ฝ่ายพัฒน …

ฝ่าวิกฤติ Covid – 19 มข. แนะเทคนิค Work from Home บุคลากร Read More »

ประกาศคณะต่างๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี » คณะเกษตรศาสตร์ » คณะวิศวก …

ประกาศคณะต่างๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 Read More »

Scroll to Top