COVID-19

แจ้งการปิดเส้นทางจราจรชั่วคราว เพื่อจัดเรียมสถานที่ในวันงานวิ่งเพื่อการกุศล KKUIC The Insider 9 “Music Run Funtiverse” ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาติ แจ้งการปิดเส้นทางจราจรชั่วคราว เพื่อจัดเตรีย …

แจ้งการปิดเส้นทางจราจรชั่วคราว เพื่อจัดเรียมสถานที่ในวันงานวิ่งเพื่อการกุศล KKUIC The Insider 9 “Music Run Funtiverse” ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 Read More »

รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. สำรวจความต้องการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล ฯ ภายใน 20 มกราคมนี้

รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. สำรวจความต้องการรับวัคซีนโคว …

รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. สำรวจความต้องการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล ฯ ภายใน 20 มกราคมนี้ Read More »

ทีมวิจัย “มข.” พัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 ส่งต่อบุคลากรการแพทย์

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. ฝ่ายนวัตกรร …

ทีมวิจัย “มข.” พัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 ส่งต่อบุคลากรการแพทย์ Read More »

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบขั้นบันได ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของค …

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบขั้นบันได ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) Read More »

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบขั้นบันได ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของค …

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือทุนการศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบขั้นบันได ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 Read More »

ประกาศ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประเด็นเด็ด 7 สี ส่งเสริมการศึกษายุคใหม่ ให้เข้ากับสถานการณ์ โควิด-19

รายการประเด็นเด็ด 7 สี ออกอากาศ 16 มีนาคม 2565 สถานี ช่อง 7 H …

ประเด็นเด็ด 7 สี ส่งเสริมการศึกษายุคใหม่ ให้เข้ากับสถานการณ์ โควิด-19 Read More »

ม.ขอนแก่นจับมือมิส ลิลลี่ คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แอนโดรกราโฟไลด์ นาโน อิมัลชัน ครั้งแรกของโลก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือมิส ลิลล …

ม.ขอนแก่นจับมือมิส ลิลลี่ คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แอนโดรกราโฟไลด์ นาโน อิมัลชัน ครั้งแรกของโลก Read More »

ช่องทางการติดต่อรับการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 รพ.ศรีนครินทร์

รพ.ศรีนครินทร์ มข. แจ้งช่องทางการติดต่อรับการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งช่อ …

รพ.ศรีนครินทร์ มข. แจ้งช่องทางการติดต่อรับการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการ Read More »

Scroll to Top