หญิง โพธิสุวรรณ

“ทันตะ มข.และผองเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ร่วมกับ โรงทานร่วมใจ “ปันกันอิ่ม” ขอนแก่น เยียวยาผู้ขาดรายได้จากวิกฤติไวรัสโควิด-19

วันนี้ (29 เม.ย.63)  รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันต …

“ทันตะ มข.และผองเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ร่วมกับ โรงทานร่วมใจ “ปันกันอิ่ม” ขอนแก่น เยียวยาผู้ขาดรายได้จากวิกฤติไวรัสโควิด-19 Read More »

ทันตแพทย์ มข. มอบเมล็ดพันธุ์กาฬพฤกษ์ทรงปลูก เพื่อเพาะพันธุ์แจกจ่ายแก่ประชาชนสานต่อพระราชปณิธาน “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลาน”

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้บริหาร บ …

ทันตแพทย์ มข. มอบเมล็ดพันธุ์กาฬพฤกษ์ทรงปลูก เพื่อเพาะพันธุ์แจกจ่ายแก่ประชาชนสานต่อพระราชปณิธาน “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลาน” Read More »

“ทันตะ มข.และผองเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” แจกข้าวกล่อง บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

วันนี้ (22 เมษายน 2563) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  …

“ทันตะ มข.และผองเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” แจกข้าวกล่อง บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 Read More »

กาฬพฤกษ์ทรงปลูก “ชูช่อเบ่งบาน” ณ คณะทันตแพทยศาสตร์

“ต้นกาฬพฤกษ์ที่ในหลวง ร.9 ทรงปลูกพระราชทานแก่คณะทันตแพทยศาสตร …

กาฬพฤกษ์ทรงปลูก “ชูช่อเบ่งบาน” ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ Read More »

“Big Cleaning Day DT ปี 2563” เพิ่มมาตรการป้องกัน ไวรัชโควิด – 19

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ผู้บริหารพร้อมบุคลากร คณะทันตแพทยศา …

“Big Cleaning Day DT ปี 2563” เพิ่มมาตรการป้องกัน ไวรัชโควิด – 19 Read More »

คณะทันตแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

        เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา หน่วยทรัพยาก …

คณะทันตแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” Read More »

คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “The 7th UW/KKU/TU Workshop on Clinical Research Methods in Oral Health”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร …

คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “The 7th UW/KKU/TU Workshop on Clinical Research Methods in Oral Health” Read More »

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 32 ปี การก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษา …

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 32 ปี การก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Read More »

ทันตแพทย์ร่วมต้อนรับปีใหม่ 2563 ภายใต้แนวคิด สไมล์สไตล์เคเคยู

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา  รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพั …

ทันตแพทย์ร่วมต้อนรับปีใหม่ 2563 ภายใต้แนวคิด สไมล์สไตล์เคเคยู Read More »

Scroll to Top