คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาศาสตร์จัดงานวันครูแห่งชาติ ปลุกจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพครู

งาน “วันครู” ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะท …

ศึกษาศาสตร์จัดงานวันครูแห่งชาติ ปลุกจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพครู Read More »

ศึกษาศาสตร์บูรณาการวิชาการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ป …

ศึกษาศาสตร์บูรณาการวิชาการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 Read More »

กลุ่มวิจัยการศึกษาเฉพาะด้านฯ จัดประชุมกำหนดทิศทางการวิจัยด้านความเสมอภาคและการเรียนร่วม

“กลุ่มนักวิจัยการศึกษาเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและการ …

กลุ่มวิจัยการศึกษาเฉพาะด้านฯ จัดประชุมกำหนดทิศทางการวิจัยด้านความเสมอภาคและการเรียนร่วม Read More »

กลุ่มวิจัย AREAsig ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวัดผลและประเมินผล

กลุ่มนักวิจัย AREAsig (Advanced Research, Ecaluations, and As …

กลุ่มวิจัย AREAsig ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวัดผลและประเมินผล Read More »

ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึ …

ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” Read More »

คณะศึกษาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมสู่ชุมชนจัดค่ายตุลาวิชาการ ครั้งที่ 20

ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาว …

คณะศึกษาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมสู่ชุมชนจัดค่ายตุลาวิชาการ ครั้งที่ 20 Read More »

ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับน้องนักเรียนทั่วประเทศสู่ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึก …

ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับน้องนักเรียนทั่วประเทศสู่ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 16 Read More »