คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาศาสตร์จัดอบรม DQ สำหรับครูปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมมุ่งเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลั …

ศึกษาศาสตร์จัดอบรม DQ สำหรับครูปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมมุ่งเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ Read More »

นักวิจัย มข.คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย สาขาการศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณาจารย์นักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรับราง …

นักวิจัย มข.คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย สาขาการศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Read More »

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยงานวิจัย R2R&TED เป้าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัต …

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยงานวิจัย R2R&TED เป้าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Read More »

ศึกษาศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร GROW63 ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ศึกษาศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร GROW63 ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพการศึกษา Read More »

ศึกษาศาสตร์จับมือเทคนิคการแพทย์ร่วมมือส่งเสริมและใส่ใจสุขภาพนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จ …

ศึกษาศาสตร์จับมือเทคนิคการแพทย์ร่วมมือส่งเสริมและใส่ใจสุขภาพนักศึกษา Read More »

ปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาเปลี่ยนแปลงโลก (Education Disruption)” ความท้าทายใหม่แห่งวิชาชีพครูและการเรียนรู้ของนักเรียนแห่งอนาคต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโ …

ปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาเปลี่ยนแปลงโลก (Education Disruption)” ความท้าทายใหม่แห่งวิชาชีพครูและการเรียนรู้ของนักเรียนแห่งอนาคต Read More »

ศึกษาศาสตร์จัดงานวันครูแห่งชาติ ปลุกจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพครู

งาน “วันครู” ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะท …

ศึกษาศาสตร์จัดงานวันครูแห่งชาติ ปลุกจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพครู Read More »

ศึกษาศาสตร์บูรณาการวิชาการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ป …

ศึกษาศาสตร์บูรณาการวิชาการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 Read More »

กลุ่มวิจัยการศึกษาเฉพาะด้านฯ จัดประชุมกำหนดทิศทางการวิจัยด้านความเสมอภาคและการเรียนร่วม

“กลุ่มนักวิจัยการศึกษาเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและการ …

กลุ่มวิจัยการศึกษาเฉพาะด้านฯ จัดประชุมกำหนดทิศทางการวิจัยด้านความเสมอภาคและการเรียนร่วม Read More »

กลุ่มวิจัย AREAsig ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวัดผลและประเมินผล

กลุ่มนักวิจัย AREAsig (Advanced Research, Ecaluations, and As …

กลุ่มวิจัย AREAsig ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวัดผลและประเมินผล Read More »

Scroll to Top