คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาศาสตร์ มข. การสอนภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมออนไลน์โรงเรียนมัธยมฯ ประเทศญี่ปุ่น Kyoto Municipal Suzaku Junior High School

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษา …

ศึกษาศาสตร์ มข. การสอนภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมออนไลน์โรงเรียนมัธยมฯ ประเทศญี่ปุ่น Kyoto Municipal Suzaku Junior High School Read More »

ศึกษาศาสตร์ KickOff แผนยุทธศาสตร์ปีงบ 65 ตอบสนองความท้าทายที่สำคัญของการศึกษาหลังโควิด19 “The NEXT Normal Education” พร้อมทั้งถ่ายทอด OKRs ลงสู่หน่วยงานภายในและบุคคลากรรายบุคคล

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม KickOf …

ศึกษาศาสตร์ KickOff แผนยุทธศาสตร์ปีงบ 65 ตอบสนองความท้าทายที่สำคัญของการศึกษาหลังโควิด19 “The NEXT Normal Education” พร้อมทั้งถ่ายทอด OKRs ลงสู่หน่วยงานภายในและบุคคลากรรายบุคคล Read More »

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 การจัดการคุณภาพการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ใน …

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 การจัดการคุณภาพการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ Read More »

ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคุรุสภาสะท้อนผลโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ E-PLC

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 4 สถาบันที่ได้รับ …

ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคุรุสภาสะท้อนผลโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ E-PLC Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ …

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Read More »

ประชุมโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ Rethinking The Future of Education

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุม โครงการจัดทำยุทธศ …

ประชุมโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ Rethinking The Future of Education Read More »

ศึกษาศาสตร์ร่วมกับ SEAC จัดสัมมนา Online “Empowering an Esarn Education Ecosystem” ร่วมสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและส่งเสร …

ศึกษาศาสตร์ร่วมกับ SEAC จัดสัมมนา Online “Empowering an Esarn Education Ecosystem” ร่วมสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ Read More »

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัล 4th Place Grand Award โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ Regeneron ISEF 2021

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  ได …

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัล 4th Place Grand Award โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ Regeneron ISEF 2021 Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดตัวโครงการทดลองการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ดึงสถานศึกษาเขตพื้นที่ 5 จังหวัด 25 โรงเรียน ทุกภาคของประเทศ ร่วมโครงการฯ

โครงการทดลองการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ …

คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดตัวโครงการทดลองการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ดึงสถานศึกษาเขตพื้นที่ 5 จังหวัด 25 โรงเรียน ทุกภาคของประเทศ ร่วมโครงการฯ Read More »

นักวิจัยศึกษาศาสตร์ ผ่านการพิจารณา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 กองบริหารทุนวิจัยและนวัติกรรม สำนำ …

นักวิจัยศึกษาศาสตร์ ผ่านการพิจารณา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More »

Scroll to Top