คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์รับพระราชทาน“รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์”

     เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม …

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์รับพระราชทาน“รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข. จัดประชุมระดมสมองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปรับแผนยุทธศาสตร์ให้ตอบรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.0

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์ก …

ศึกษาศาสตร์ มข. จัดประชุมระดมสมองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปรับแผนยุทธศาสตร์ให้ตอบรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.0 Read More »

ศึกษาศาสตร์สะท้อนผล OKRs เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาอง …

ศึกษาศาสตร์สะท้อนผล OKRs เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข. ออกแบบหลักสูตรเพื่อพลิกโฉมบัณฑิตศึกษาทางการศึกษาตอบสนอง Education 2030

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “C …

ศึกษาศาสตร์ มข. ออกแบบหลักสูตรเพื่อพลิกโฉมบัณฑิตศึกษาทางการศึกษาตอบสนอง Education 2030 Read More »

ครูคอมฯ มข. เปิดบ้านออนไลน์ Computer Education Open House 2020

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจ …

ครูคอมฯ มข. เปิดบ้านออนไลน์ Computer Education Open House 2020 Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ …

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2563 Read More »

ศึกษาศาสตร์ ต้อนรับ รร.สาธิตนเรศวร ศึกษาดูงานต้นแบบ รร.สาธิต มข. เน้นการพัฒนานักนวัตกรแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก …

ศึกษาศาสตร์ ต้อนรับ รร.สาธิตนเรศวร ศึกษาดูงานต้นแบบ รร.สาธิต มข. เน้นการพัฒนานักนวัตกรแห่งอนาคต Read More »

ศึกษาศาสตร์ ร่วมหารือกับ SEAC เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา Learning Ecology System และหลักสูตร Life Long Learning เน้นพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบโจทย์ KKU Transformation ด้าน Education

เมื่อวันที่ 11 พย.2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1507 …

ศึกษาศาสตร์ ร่วมหารือกับ SEAC เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา Learning Ecology System และหลักสูตร Life Long Learning เน้นพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบโจทย์ KKU Transformation ด้าน Education Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ด้านวัฒนธรรมกับโรงเรียนมัธยมประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะ …

ศึกษาศาสตร์ มข. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ด้านวัฒนธรรมกับโรงเรียนมัธยมประเทศญี่ปุ่น Read More »

ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับเครือข่ายสถาบันผลิตครูจัดอบรมครูคืนถิ่นผนวกเทคโนโลยีเข้าห้องเรียนพัฒนาสู่ยุควิถีใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่า …

ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับเครือข่ายสถาบันผลิตครูจัดอบรมครูคืนถิ่นผนวกเทคโนโลยีเข้าห้องเรียนพัฒนาสู่ยุควิถีใหม่ Read More »

Scroll to Top