วัชรา น้อยชมภู

วัชรา น้อยชมภู

“KKU Healthy Life Run 2” มข.ท้าทายบุคลากร จัด Virtual Run วิ่งเก็บระยะ ส่งเสริมสังคมคนสุขภาพดี สู้โรคภัย สร้างนักวิ่งหน้าใหม่ ส่งเสริมนักวิ่งขาแรง ใน 4 เดือน

“KKU Healthy Life Run 2” มข.ท้าทายบุคลากร จัด Virtual Run วิ่ …

“KKU Healthy Life Run 2” มข.ท้าทายบุคลากร จัด Virtual Run วิ่งเก็บระยะ ส่งเสริมสังคมคนสุขภาพดี สู้โรคภัย สร้างนักวิ่งหน้าใหม่ ส่งเสริมนักวิ่งขาแรง ใน 4 เดือน Read More »

มข. ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนปัจจุบัน และ สัมภาษณ์นักศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสั …

มข. ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนปัจจุบัน และ สัมภาษณ์นักศึกษาที่จะขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2563 Read More »

มข. จัดเวทีถอดความรู้ ขยายบทเรียนผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน สู่ระบบการจัดการที่ยั่งยืน

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการถอดความรู้งานวิจัยเพ …

มข. จัดเวทีถอดความรู้ ขยายบทเรียนผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน สู่ระบบการจัดการที่ยั่งยืน Read More »

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมใจทำบุญตักบาตร วาระ 46 ปี แห่งการสถาปนาสถานี FM. 103 MHz “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ”

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมใจทำบุญตักบาตร วาระ 46 ปี แห่งการ …

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมใจทำบุญตักบาตร วาระ 46 ปี แห่งการสถาปนาสถานี FM. 103 MHz “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ” Read More »

เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 “Kaen Film Festival” อลังการ…ยิ่งใหญ่…

เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 “Kaen Film Festival” อลังการ&#8 …

เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 “Kaen Film Festival” อลังการ…ยิ่งใหญ่… Read More »

ผู้บริหาร มข.ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้บริหาร มข.ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ …

ผู้บริหาร มข.ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ Read More »

รร.สาธิตฯ (มอดินแดง) จัดอบรมการเขียนข่าวและถ่ายภาพ สร้างทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีให้คณาจารย์

รร.สาธิตฯ (มอดินแดง) จัดอบรมการเขียนข่าวและถ่ายภาพ สร้างทักษะ …

รร.สาธิตฯ (มอดินแดง) จัดอบรมการเขียนข่าวและถ่ายภาพ สร้างทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีให้คณาจารย์ Read More »

ฝ่ายการศึกษา มข. เข้าร่วมการประชุม ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC) ณ ประเทศมาเลเซีย รายงานความก้าวหน้าโครงการ อันสอดคล้องกับด้าน AI for Education ที่มข.กำลังพัฒนาขึ้น

ฝ่ายการศึกษา มข. เข้าร่วมการประชุม ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOP …

ฝ่ายการศึกษา มข. เข้าร่วมการประชุม ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC) ณ ประเทศมาเลเซีย รายงานความก้าวหน้าโครงการ อันสอดคล้องกับด้าน AI for Education ที่มข.กำลังพัฒนาขึ้น Read More »

มข.ต้อนรับ มอ. ขยายกรอบความร่วมมือสู่ระดับคณะ/หน่วยงาน ในฐานะคู่ความร่วมมือ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

มข.ต้อนรับ ม.อ. ขยายกรอบความร่วมมือสู่ระดับคณะ/หน่วยงาน ในฐาน …

มข.ต้อนรับ มอ. ขยายกรอบความร่วมมือสู่ระดับคณะ/หน่วยงาน ในฐานะคู่ความร่วมมือ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม Read More »

ร.ร.สาธิตฯ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) มุ่งสู่ Smart School จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้ภาษาผ่านวัฒนธรรม

ร.ร.สาธิตฯ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) มุ่งสู่ Smart School จัด …

ร.ร.สาธิตฯ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) มุ่งสู่ Smart School จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้ภาษาผ่านวัฒนธรรม Read More »

Scroll to Top