วัชรา น้อยชมภู

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) : บุคคลในข่าว : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช…

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) : กอสซิปริมรั้ว

KKBS ร่วมมือกับ NBT และ บ.ดิน ดิน จำกัด ขับเคลื่อนการสื่อสารนำผลงานนวัตกรรมสู่สังคม

________เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. คณะบริหารธุ …

KKBS ร่วมมือกับ NBT และ บ.ดิน ดิน จำกัด ขับเคลื่อนการสื่อสารนำผลงานนวัตกรรมสู่สังคม Read More »

แวดวงการศึกษา : สถาบันวิจัยครูส่งเสริมการเรียนรู้ (กรอบบ่าย)

แวดวงการศึกษา : สถาบันวิจัยครูส่งเสริมการเรียนรู้

Scroll to Top