Thapanee

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ”

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับเชิญให้เป็นผู้ […]

“นักศึกษา ป.เอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ” Read More »

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระ

“นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ” Read More »

“การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์- คลื่นกระแทก และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต”

“เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเล

“การประยุกต์ใช้รักษาด้วยเลเซอร์- คลื่นกระแทก และการแลกเปลี่ยนงานวิจัยทางกายภาพบำบัด และแนวทางการระบุและจัดการปัญหาทางสุขภาพจิต” Read More »

” เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “หลังหลวม สำคัญไฉน (ภาคสอง)”

“เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “หลังหลวม สำคัญไฉน (ภาคสอง

” เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “หลังหลวม สำคัญไฉน (ภาคสอง)” Read More »

โครงการจัดงานประชุมวิชาการ สาขากายภาพบำบัด ประจำปี 2565

” เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปร

โครงการจัดงานประชุมวิชาการ สาขากายภาพบำบัด ประจำปี 2565 Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์”เปิดอบรมหลักสูตร “Musculoskeletal Ultrasound Imaging for Physical Therapy”

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “เปิดอบรมหลักสูตร

คณะเทคนิคการแพทย์”เปิดอบรมหลักสูตร “Musculoskeletal Ultrasound Imaging for Physical Therapy” Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เมื่อวันที่

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย Read More »

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Body scan”

“ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย” &#

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Body scan” Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง antibody หลังการฉีดวัคซีนCovid-19

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง antibody หลังการฉีดวัคซีนCovid-19 Read More »

Scroll to Top